Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2020Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) năm 2020, theo hình thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, cụ thể như sau:

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu

  • Công nghệ Thông tin (mã ngành 7480201): 40 chỉ tiêu.
  • Công nghệ Kỹ thuật máy tính (mã ngành 7480108): 6 chỉ tiêu.
  • Quản trị kinh doanh (mã ngành 7340101): 14 chỉ tiêu

2. Đối tượng và chính sách ưu tiên

3. Nguyên tắc đăng kí và xét tuyển

3.1. Nguyên tắc đăng ký

- Thí sinh làm: Đơn đăng ký xét tuyển - Mẫu 1C (tối đa 05 nguyện vọng).

Các ngành đăng ký trong danh mục các ngành xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực tại Phụ lục đính kèm, thuộc cùng một cơ sở đào tạo (CSĐT) hoặc nhiều CSĐT khác nhau thuộc ĐHĐN.

- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

+ Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

+ Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét.

- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT); trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.

3.2. Nguyên tắc xét tuyển

- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

- Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Điểm xét tuyển = tổng điểm bài thi ĐGNL + điểm ưu tiên.

+ Điểm ưu tiên theo quy định trong quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành GDMN của Bộ GD&ĐT.

+ Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm theo thang điểm 1200.

Cụ thể, nhóm ưu tiên 1 được cộng 80 điểm, nhóm ưu tiên 2 được cộng 40 điểm. Thí sinh ở khu vực 1 được cộng 30 điểm, khu vực 2 - nông thôn được cộng 20 điểm và khu vực 2 được cộng 10 điểm.

+ Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ qui định tại Phụ lục của thông báo này, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Lưu ý:

- Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Đại học Đà Nẵng xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung hoặc phương thức xét tuyển khác.

4. Hồ sơ và lệ phí đăng kí xét tuyển

4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 1C) có đầy đủ thông tin theo quy định. Thí sinh tải mẫu đơn hoặc đăng ký online và in đơn trên trang tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ http://ts.udn.vn;

Bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân;

Bản photo học bạ THPT/chứng nhận tốt nghiệp THPT (bổ sung sau khi có kết quả);

Bản photo giấy chứng nhận kết quả điểm ĐGNL (bổ sung sau khi có kết quả);

Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên);

Minh chứng khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

4.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển

Không nộp lệ phí xét tuyển

5. Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển

5.1. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 15/6/2020 đến 17h00 ngày 31/7/2020 (tính theo dấu bưu điện).

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: 

Địa chỉ 1: Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng - 470 Trần Đại Nghĩa - quận Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng

Địa chỉ 2: Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

BÌNH LUẬN


ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN NGAY  0236.6.552.688