Công cụ tính điểm học bạ

Công cụ tính điểm học bạ

Tự hào Trường Đại học công lập hàng đầu và duy nhất tại Miền Trung - Tây Nguyên đào tạo chuyên sâu Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Kinh tế Số

LỚP 10

LỚP 11

HỌC KỲ 1 LỚP 12

Ðiểm ưu tiên

KẾT QUẢ


Kết quả Tổ hợp

Thông tin Tuyển sinh 2024

1500 Chỉ tiêu
16 Ngành/Chuyên ngành
5 Phương thức tuyển sinh
100% Sinh viên có việc làm khi ra trường

Trải nghiệm Sinh viên VKU

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO,
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ CỦA MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC