Thông tin Tuyển sinh 2023

1500 Chỉ tiêu
16 Ngành/Chuyên ngành
5 Phương thức tuyển sinh
100% Sinh viên có việc làm khi ra trường

Khoa Khoa học máy tính

Chương trình đào tạo kỹ sư/cử nhân toàn cầu đào tạo ra những kỹ sư/cử nhân theo tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp đầy đủ khả năng để làm việc cho các công ty/tập đoàn đa quốc gia ở khắp nơi trên thế giới.

Chỉ tiêu 320

Công nghệ Thông tin

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Thời gian học: 4,5 năm

Chỉ tiêu 240

Công nghệ Thông tin

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 120

Công nghệ Thông tin đặc thù
(Hợp tác doanh nghiệp)

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 60

Trí tuệ nhân tạo

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Thời gian học: 4,5 năm

Chỉ tiêu 30

Công nghệ Truyền thông

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 40

Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Khoa Công nghệ kỹ thuật máy tính

Chương trình đào tạo kỹ sư/cử nhân toàn cầu đào tạo ra những kỹ sư/cử nhân theo tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp đầy đủ khả năng để làm việc cho các công ty/tập đoàn đa quốc gia ở khắp nơi trên thế giới.

Chỉ tiêu 60

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Thời gian học: 4,5 năm

Chỉ tiêu 60

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 60

An toàn thông tin

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Thời gian học: 4,5 năm

Chỉ tiêu 60

Công nghệ Kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Thời gian học: 4,5 năm

Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử

Chương trình đào tạo kỹ sư/cử nhân toàn cầu đào tạo ra những kỹ sư/cử nhân theo tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp đầy đủ khả năng để làm việc cho các công ty/tập đoàn đa quốc gia ở khắp nơi trên thế giới.

Chỉ tiêu 120

Quản trị kinh doanh

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 130

Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành: Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 40

Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành: Quản trị dự án Công nghệ thông tin

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 60

Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành: Quản trị Tài chính số

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 40

Marketing

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Có thể Bạn quan tâm

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO,
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ CỦA MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC

Hướng dẫn điền phiếu

Phiếu đăng ký xét tuyển thực sự làm bạn khó khăn!

Câu hỏi thường gặp

Những vẫn đề thí sinh hay gặp phải khi tham gia xét tuyển và nhập học.

Hoạt động đoàn

Cuộc sống sinh viên không thể thiếu các hoạt động Đoàn bổ ích.

Câu lạc bộ

Xây dựng kỹ năng mềm cho bản thân bằng cách tham gia các CLB kỹ năng.

Liên hệ tư vấn ngay

Trải nghiệm Sinh viên VKU

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO,
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ CỦA MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC