Thông điệp của Hiệu trưởng

Với phương châm lấy người học làm trung tâm, VKU theo đuổi triết lý giáo dục Nhân bản - Phụng sự - Khai phóng nhằm đào tạo và phát triển người học trở thành những con người toàn diện, thiện lương, đạo đức với tư duy năng động, đổi mới, sáng tạo cùng tinh thần luôn sẵn sàng phụng sự, dấn thân vì hạnh phúc và sự phát triển của đất nước, nhân loại dựa trên hệ thống giá trị cốt lõi: Đức - Trí - Thể - Mỹ; Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp; Kế thừa - Đổi mới - Sáng tạo

Xem thêm

Thông tin Tuyển sinh 2023 (Dự kiến)

1500 Chỉ tiêu
14 Ngành/Chuyên ngành
4 Phương thức tuyển sinh
100% Sinh viên có việc làm khi ra trường

Ngành/Chuyên ngành tuyển sinh

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HÀNG ĐẦU VÀ DUY NHẤT TẠI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ

Chỉ tiêu 320

Công nghệ Thông tin

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Thời gian học: 4,5 năm

Chỉ tiêu 240

Công nghệ Thông tin

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 120

Công nghệ Thông tin đặc thù
(Hợp tác doanh nghiệp)

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 60

Trí tuệ nhân tạo

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Thời gian học: 4,5 năm

Chỉ tiêu 60

Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Thời gian học: 4,5 năm

Chỉ tiêu 60

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Thời gian học: 4,5 năm

Chỉ tiêu 60

Công nghệ Kỹ thuật máy tính

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 60

Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin

Khối ngành: Kỹ thuật
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Thời gian học: 4,5 năm

Chỉ tiêu 120

Quản trị kinh doanh

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 120

QTKD - Chuyên ngành: Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 60

QTKD - Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 40

QTKD - Chuyên ngành: Quản trị dự án Công nghệ thông tin

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 60

QTKD - Chuyên ngành: Quản trị Tài chính số

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Chỉ tiêu 120

Chuyên ngành Marketting kỹ thuật số

Khối ngành: Xã hội
Trình độ đào tạo: Cử nhân
Thời gian học: 4 năm

Có thể Bạn quan tâm

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HÀNG ĐẦU VÀ DUY NHẤT TẠI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ

Hướng dẫn điền phiếu

Phiếu đăng ký xét tuyển thực sự làm bạn khó khăn!

Câu hỏi thường gặp

Những vẫn đề thí sinh hay gặp phải khi tham gia xét tuyển và nhập học.

Hoạt động đoàn

Cuộc sống sinh viên không thể thiếu các hoạt động Đoàn bổ ích.

Câu lạc bộ

Xây dựng kỹ năng mềm cho bản thân bằng cách tham gia các CLB kỹ năng.

Liên hệ tư vấn ngay

Hình ảnh Hoạt động

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HÀNG ĐẦU VÀ DUY NHẤT TẠI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ

Gửi vấn đề của bạn cho chúng tôi

Nếu bạn không rõ vấn đề gì, hay liên hệ để được hiểu hơn về Trường, về Ngành

Trải nghiệm Sinh viên VKU

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HÀNG ĐẦU VÀ DUY NHẤT TẠI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ