Chính sách Hỗ trợ người học

Chính sách Hỗ trợ người học khóa tuyển sinh 2024

[A] Đối tượng

[1] Đối với thí sinh xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét hỗ trợ tài chính tương đương 100% học phí của 02 học kỳ đầu tiên của khóa học; đối với các thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế, do Bộ GDĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, cử tham gia được xét hỗ trợ như sau:

Mức hỗ trợ Nhóm thí sinh được hỗ trợ
100% học phí toàn khóa học
 1. Thí sinh đoạt giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) Quốc tế.
100% học phí 4 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh đoạt một trong các giải:
  - Giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế
  - Giải Nhất kỳ thi HSG Quốc gia
  - Giải Nhất trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia trong thời gian học THPT
100% học phí 3 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh đoạt giải Nhì kỳ thi HSG Quốc gia.
100% học phí 2 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh đoạt một trong các giải:
  - Giải Ba kỳ thi HSG Quốc gia
  - Giải Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia trong thời gian học THPT

[2] Đối với thí sinh xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường

Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng theo ĐATS của Trường được xét hỗ trợ tài chính tương đương 50% - 100% học phí của các học kỳ của khóa học. Mức hỗ trợ tài chính đối với từng nhóm thí sinh trúng tuyển cụ thể như bảng sau:

Mức hỗ trợ Nhóm thí sinh được hỗ trợ
100% học phí toàn khóa học
 1. Thí sinh đoạt giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) Quốc tế (thuộc Nhóm 1).
100% học phí 4 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh đoạt một trong các giải:
  - Giải Khuyến khích kỳ thi HSG Quốc tế
  - Giải Khuyến khích trở lên trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế
  - Giải Nhất kỳ thi HSG Quốc gia
  - Giải Nhất trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia trong thời gian học THPT
  (thuộc Nhóm 1).
100% học phí 3 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh đoạt giải Nhì kỳ thi HSG Quốc gia (thuộc Nhóm 1).
100% học phí 2 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh đoạt một trong các giải:
  - Giải Ba kỳ thi HSG Quốc gia
  - Giải Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia trong thời gian học THPT
  (thuộc Nhóm 1).
75% học phí 2 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh đoạt giải Tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia trong thời gian học THPT (thuộc Nhóm 1).
 1. Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Huy chương Vàng, Bạc, DDồng trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 hoặc kỳ thi HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ hoặc kỳ thi Olympic cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đoạt giải Nhất trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (thuộc Nhóm 2).
 1. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT (≥ 1200), ACT (≥ 26) hoặc kết quả học dự bị đại học theo hình thức A-Level (PUM range ≥ 80, Toán C) (Nhóm 3).
 1. Thí sinh tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tuần trở lên do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức (Nhóm 4).
 1. Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích Bảng Siêu Cúp hoặc Bảng Chuyên Tin trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn phối hợp tổ chức (thuộc Nhóm 6).
50% học phí 2 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh đoạt giải Nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (thuộc Nhóm 2).
 1. Thí sinh là học sinh thuộc lớp chuyên các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Ngoại ngữ, Ngữ văn có điểm trung bình môn chuyên (năm lớp 10 và lớp 11) đạt từ 8,0 trở lên, điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển (năm lớp 10 và lớp 11) từ 8,0 trở lên (Nhóm 5).
 1. Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba bảng không chuyên trong Hội thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn phối hợp tổ chức (thuộc Nhóm 6).
50% học phí 1 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi HSG cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Đoạt giải Ba trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (thuộc Nhóm 2).
 1. Thí sinh đạt học lực giỏi hai năm liên tục trong thời gian học THPT (Nhóm 7).

[3] Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ), xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ hoặc xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với số điểm trúng tuyển từ 26 điểm trở lên, thí sinh trúng tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức để xét tuyển với điểm trúng tuyển từ 1.000 trở lên (thang điểm 1.200) được xét hỗ trợ tài chính tương đương 50% học phí của 01 học kỳ đầu của khóa học.

[4] Đối với thí sinh trúng tuyển có điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển từ 26 điểm trở lên và có Thư giới thiệu của Hiệu trưởng trường THPT thí sinh đang theo học

Thí sinh trúng tuyển theo một trong các phương thức xét tuyển của Trường có điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển từ 26 điểm trở lên và có Thư giới thiệu của Hiệu trưởng trường THPT thí sinh đang theo học (mỗi Hiệu trưởng chỉ được giới thiệu 01 học sinh) được xét hỗ trợ tài chính tương đương 50% học phí của 02 học kỳ đầu của khóa học.

[5] Đối với thí sinh trúng tuyển chuyên ngành Thiết kế vi mạch

Mức hỗ trợ Nhóm thí sinh được hỗ trợ
100% học phí 2 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh có điểm xét tuyển từ 27 điểm trở lên.
75% học phí 2 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh có điểm xét tuyển từ 26 điểm trở lên đến dưới 27 điểm.
50% học phí 2 học kỳ đầu tiên
 1. Thí sinh có điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên đến dưới 26 điểm.

[B] Phương án xét hỗ trợ người học

- Việc xét chọn hỗ trợ tài chính ở mục [A] sẽ được Hội đồng thực hiện theo Quy định của Trường. Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng ở mục [A]-[4] được ưu tiên xét chọn và số lượng xét chọn không quá 30 thí sinh. Tổng số lượng thí sinh được cấp hỗ trợ tài chính của tất cả các phương thức tuyển sinh không vượt quá 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024.

- Việc hỗ trợ tài chính được áp dụng đối với toàn bộ thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng có mức hỗ trợ từ 75% trở lên.

- Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng có mức hỗ trợ 50% và các phương thức khác, thí sinh đủ điều kiện đưa vào danh sách xét chọn căn cứ vào điểm xét hỗ trợ tuyển sinh. Điểm xét hỗ trợ tuyển sinh được tính bằng trung bình cộng của điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển, cộng với điểm thưởng (nếu có). Trường hợp thí sinh không tham gia thi tốt nghiệp THPT đủ các môn theo tổ hợp xét tuyển, lấy điểm thi của 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ - tổ hợp D01.

- Khoản hỗ trợ mỗi học kỳ ở trên được tính dựa trên số tín chỉ thực học trong học kỳ của sinh viên (không bao gồm học phần Tiếng Anh dự bị, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất).

- Tiền hỗ trợ cho các thí sinh được trích từ nguồn kinh phí của Nhà trường.

[C] Chính sách hỗ trợ ký túc xá

Thí sinh trúng tuyển được xét miễn phí chỗ ở trong ký túc xá của Trường (theo quy định phòng ở tiêu chuẩn 100.000 đồng/1 sinh viên/1 tháng) với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng ở mục [A]-[1] và [A]-[2] có mức hỗ trợ từ 100% trở lên: miễn phí chỗ ở 04 học kỳ đầu trong ký túc xá của Trường;

- Thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng ở mục [A]-[2] có mức hỗ trợ 75% và 50%; mục [A]-[4] và mục [A]-[5]: miễn phí chỗ ở 02 học kỳ đầu trong ký túc xá của Trường;

- Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có điểm xét tuyển từ 27 điểm trở lên: miễn phí chỗ ở 01 học kỳ đầu trong ký túc xá của Trường.

Việc xét chọn hỗ trợ ký túc xá sẽ được Hội đồng thực hiện theo Quy định của Trường.

[D] Mức học bổng và hỗ trợ đối với các thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh

Danh hiệuMức học bổng/khen thưởng
Thủ Khoa100% học phí 6 học kỳ đầu tiên của khóa học (tương đương 45 triệu)
Á Khoa 1100% học phí 4 học kỳ đầu tiên của khóa học (tương đương 30 triệu)
Á Khoa 2100% học phí 3 học kỳ đầu tiên của khóa học (tương đương 22.5 triệu)
TOP 10 sinh viên có thành tích xuất sắc nhất
(trừ Thủ khoa, Á khoa)
100% học phí 2 học kỳ đầu tiên của khóa học (tương đương 15 triệu)
Sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn2.000.000 đồng/suất

* Điểm xét học bổng đầu vào được tính bằng trung bình cộng của điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển, cộng với điểm thưởng (nếu có). Trường hợp thí sinh không tham gia thi tốt nghiệp THPT đủ các môn theo tổ hợp xét tuyển, lấy điểm điểm thi của 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ - tổ hợp D01.

* Học bổng được trích từ nguồn kinh phí của Nhà trường và nguồn tài trợ của doanh nghiệp.

* Học bổng không quy đổi ra tiền mặt và không được rút học bổng nếu sinh viên nghỉ học.

* Đối với các mức hỗ trợ ở mục 1 và học bổng ở mục 3, thí sinh nếu đủ điều kiện nhận ở nhiều mức thì chỉ nhận ở mức cao nhất; chỉ áp dụng chế độ hỗ trợ tài chính tương đương học phí đối với học phần đăng ký lần đầu.

Thông tin Tuyển sinh 2024

1500 Chỉ tiêu
16 Ngành/Chuyên ngành
5 Phương thức tuyển sinh
100% Sinh viên có việc làm khi ra trường

Trải nghiệm Sinh viên VKU

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO,
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ CỦA MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC