Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành số

Ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành số

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành số có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

I. Thông tin tổng quát

 • Mã ngành đào tạo: 7340101ET

 • Chỉ tiêu: 60

 • Trình độ đào tạo: Đại học

 • Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

 • Đối tượng tuyển sinh:

  Học sinh đã tốt nghiệp THPT

 • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

 • Điều kiện tốt nghiệp:

  Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
  - Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đạt 125 tín chỉ;
  - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
  - Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. (Trường hợp sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Toeic, yêu cầu tối thiểu 500) và Tin học theo quy định chung của Nhà trường;
  - Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất.
  - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

II. Tổ hợp xét tuyển

1. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Toán, Vật lý, Hóa học A00
2 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
3 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90

2. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Toán, Vật lý, Hóa học A00
2 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
3 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình:

1. Mục tiêu

Chương trình đào tạo cử nhân QTKD chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số giúp cung cấp nguồn nhân lực có lòng yêu nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, tư duy khởi nghiệp, có kiến thức và thành thạo kỹ năng trong lĩnh vực Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành số số để đáp ứng quá trình tăng trưởng và hội nhập quốc tế của các tổ chức trong nền kinh tế số. Có tư duy về khoa học, năng động, sáng tạo trong thực tiễn cũng như khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đào tạo những cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành số:
PO1: Có đạo đức tốt để làm việc và có ích cho cộng đồng;
PO2: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về quản lý hoạt động kinh doanh như marketing, thương mại điện tử, tài chính và khởi nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số.
PO3: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.
PO4: Có khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch & các đơn vị dịch vụ khác; xây dựng và thực hiện các chiến lược marketing du lịch, phát triển tuyến điểm du lịch, quản trị điểm đến, quản lý dịch vụ du lịch hiệu quả trên nền tảng số.

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng:
PLO1: Có ý thức đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
PI1.1. Thể hiện ý thức đạo đức nghề nghiệp.
PI1.2. Thể hiện các quy định pháp luật trong kinh doanh.
PI1.3. Có trách nhiệm nghề nghiệp.
PLO2: Vận dụng kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và quản trị kinh doanh để đánh giá những thay đổi của môi trường và giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
PI2.1. Diễn giải các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên, xã hội và chính trị, kinh tế và quản lý.
PI2.2. Phân tích các tình huống nảy sinh khi vận hành các doanh nghiệp và Đề xuất các giải pháp xử lý.
PLO3: Phát triển tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng mềm và có năng lực học tập suốt đời.
PI3.1. Đề xuất ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi
PI3.2. Áp dụng kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian 1 cách hiệu quả trong công việc
PI3.3. Phát triển năng lực học tập suốt đời.
PLO4: Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh.
PI4.1. Sử dụng được Ngoại ngữ để trình bày các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh.
PI4.2: Diễn giải tài liệu chuyên ngành.
PLO5: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa ứng dụng, công cụ thống kê để phục vụ hoạt động kinh doanh;
PI5.1. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
PI5.2. Thiết kế được các ấn phẩm và sử dụng thành thạo các công cụ thống kê phục vụ hoạt động kinh doanh
PLO6C: Vận dụng kiến thức về văn hóa, địa lý, lịch sử, kinh tế, các tuyến điểm du lịch để phân tích, đánh giá và hoạch định chiến lược kinh doanh du lịch và lữ hành.
PI6.1C. Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh du lịch và lữ hành.
PI6.2C. Có khả năng xây dựng tuyến điểm và tổ chức lãnh thổ du lịch trên cơ sở vận dụng các kiến thức về văn hóa, địa lý, lịch sử.
PLO7C: Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, xây dựng và cung ứng các dịch vụ du lịch và lữ hành; nắm vững quy trình xây dựng và thiết kế sản phẩm tour, điều hành tour du lịch; tổ chức xúc tiến và bán sản phẩm du lịch trên nền tảng số.
PI7.1. Có khả năng phân tích và đánh giá tâm lý, hành vi tiêu dùng của du khách trong kinh doanh dịch vụ du lịch trên nền tảng số.
PI7.2. Lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, thiết kế và điều hành tour du lịch.
PI7.3. Xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến và bán sản phẩm du lịch trên nền tảng số.

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học

Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ đảm nhận được các vị trí:
• Nhân viên tác nghiệp, quản lý, giám sát, điều hành ở các bộ phận trực tiếp cung ứng dịch vụ, chuyên viên trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, vui chơi giải trí trong phạm vi quốc gia và quốc tế…
• Chuyên viên các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và lữ hành, các tổ chức phi Chính phủ về Du lịch lữ hành, lưu trú du lịch trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
• Khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành
Khả năng học tập sau đại học
Sinh viên theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành số cũng được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể tự khởi nghiệp cũng như theo học các bậc học cao hơn về lĩnh vực Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành số ở các trường trong và ngoài nước.

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh của VKU, mời thí sinh và phụ huynh liên lạc trực tiếp

Thông tin Tuyển sinh 2024

1500 Chỉ tiêu
16 Ngành/Chuyên ngành
5 Phương thức tuyển sinh
100% Sinh viên có việc làm khi ra trường

Trải nghiệm Sinh viên VKU

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO,
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ CỦA MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC