Chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số

Ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành
Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

I. Thông tin tổng quát

 • Mã ngành đào tạo: 7340101EL

 • Chỉ tiêu: 130

 • Trình độ đào tạo: Đại học

 • Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

 • Đối tượng tuyển sinh:

  Học sinh đã tốt nghiệp THPT

 • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

 • Điều kiện tốt nghiệp:

  Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
  - Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đạt 125 tín chỉ;
  - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
  - Đạt chuẩn đầu ra về trình độ tiếng Anh tương đương chuẩn B1 và Tin học theo quy định chung của Nhà trường;
  - Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất.
  - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

 • Vị trí việc làm:

  Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội:
  - Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực Logistics & Chuỗi cung ứng
  - Khởi nghiệp và thành đạt trong kinh doanh trong lĩnh vực Logistics & chuỗi cung ứng
  - Chuyên viên bộ phận dịch vụ và quản lý, giải pháp công nghệ Logistics và chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, sản xuất, vận hành; triển khai và quản lý các dự án sản xuất kinh doanh phức hợp trong lĩnh vực dịch vụ Logistics.
  - Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh hay chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo...

 • Khả năng nâng cao trình độ:

  Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể tự khởi nghiệp cũng như theo học các bậc học cao hơn về lĩnh vực Logistics ở các trường trong và ngoài nước.

II. Tổ hợp xét tuyển

1. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Toán, Vật lý, Hóa học A00
2 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
3 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90

2. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Toán, Vật lý, Hóa học A00
2 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
3 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình:

1. Mục tiêu

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đào tạo những cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số:
1. Có đạo đức tốt để làm việc và có ích cho cộng đồng;
2. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về quản lý hoạt động kinh doanh như marketing, thương mại điện tử, tài chính và khởi nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số.
3. Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.
4. Có khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, sử dụng thành thạo các kỹ thuật và công cụ công nghệ thông tin để giải quyết vấn đề kinh doanh trong lĩnh vực Logistics và Chuỗi cung ứng

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi Cung ứng số, của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng:
1. Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng;
2. Vận dụng kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực ngành, chuyên ngành.
3. Đánh giá những thay đổi của môi trường kinh doanh trong bối cảnh biến đổi không ngừng và toàn cầu hóa và vận dụng được những chức năng cơ bản của nhà quản trị ở mức độ quản trị doanh nghiệp cấp trung.
4. Phân tích được hoạt động kinh doanh, các lĩnh vực cơ bản trong tổ chức bao gồm quản trị, tài chính, nguồn nhân lực, marketing, thương mại điện tử.
5. Có tư duy phản biện, tư duy đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp,
6. Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực học tập suốt đời.
7. Có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt trong lĩnh vực kinh doanh (Đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương TOEIC 500).
8. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa ứng dụng, công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề Quản trị kinh doanh.
9. Vận dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu Logistics và chuỗi cung ứng để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Logistics và chuỗi cung ứng trên nền tảng số nhằm khai thác các nguồn lực trong sản xuất, kinh doanh và xã hội.
10. Có khả năng phân tích, đánh giá, tư duy phản biện, đổi mới sáng tạo và giải quyết các vấn đề trong Logistics & Chuỗi Cung ứng trên nền tảng số.
11. Có khả năng điều tra nghiên cứu, thực nghiệm và khai thác thông tin để đưa ra các giải pháp trong quản trị Logistics và vận hành chuỗi cung ứng trên nền tảng số.
12. Có kỹ năng làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học

Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội:
- Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực Logistics & Chuỗi cung ứng
- Khởi nghiệp và thành đạt trong kinh doanh trong lĩnh vực Logistics & chuỗi cung ứng
- Chuyên viên bộ phận dịch vụ và quản lý, giải pháp công nghệ Logistics và chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, sản xuất, vận hành; triển khai và quản lý các dự án sản xuất kinh doanh phức hợp trong lĩnh vực dịch vụ Logistics.
- Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh hay chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo...
Khả năng học tập sau đại học
- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Logisitcs và Quản lý chuỗi cung ứng trong và ngoài nước;
- Đủ trình độ và kỹ năng để học bằng đại học thứ 2 của các ngành kinh tế liên quan;
- Đủ năng lực đăng ký học bậc sau đại học của ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường trong và ngoài nước..

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh của VKU, mời thí sinh và phụ huynh liên lạc trực tiếp

Thông tin Tuyển sinh 2024

1500 Chỉ tiêu
16 Ngành/Chuyên ngành
5 Phương thức tuyển sinh
100% Sinh viên có việc làm khi ra trường

Trải nghiệm Sinh viên VKU

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO,
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ CỦA MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC