Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh giúp cung cấp nguồn nhân lực có lòng yêu nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, tư duy khởi nghiệp, có kiến thức và thành thạo kỹ năng trong lĩnh vực QTKD để đáp ứng quá trình tăng trưởng và hội nhập quốc tế của các tổ chức trong nền kinh tế số. Cử nhân ngành QTKD có tư duy về khoa học, năng động, sáng tạo trong thực tiễn cũng như khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn.

I. Thông tin tổng quát

 • Mã ngành đào tạo: 7340101

 • Chỉ tiêu: 120

 • Trình độ đào tạo: Đại học

 • Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

 • Đối tượng tuyển sinh:

  Học sinh đã tốt nghiệp THPT

 • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)

 • Điều kiện tốt nghiệp:

  Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
  - Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo đạt 125 tín chỉ;
  - Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
  - Đạt chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ tương đương chuẩn B1 (Trường hợp sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Toeic, yêu cầu tối thiểu 500) và Tin học theo quy định chung của Nhà trường;
  - Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất.
  - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

II. Tổ hợp xét tuyển

1. Tổ hợp xét theo điểm thi THPT

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Toán, Vật lý, Hóa học A00
2 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
3 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90

2. Tổ hợp xét theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

TT Tổ hợp Mã Tổ hợp
1 Toán, Vật lý, Hóa học A00
2 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
3 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D07

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình:

1. Mục tiêu

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đào tạo những cử nhân ngành Quản trị kinh doanh:
PO1: Có đạo đức tốt để làm việc và có ích cho cộng đồng;
PO2: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về quản lý hoạt động kinh doanh như marketing, thương mại điện tử, tài chính và khởi nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số.
PO3: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng:
PLO1: Có ý thức đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
PI1.1. Thể hiện ý thức đạo đức nghề nghiệp.
PI1.2. Thể hiện các quy định pháp luật trong kinh doanh.
PI1.3. Có trách nhiệm nghề nghiệp.
PLO2: Vận dụng kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và quản trị kinh doanh để đánh giá những thay đổi của môi trường và giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
PI2.1. Diễn giải các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên, xã hội và chính trị, kinh tế và quản lý.
PI2.2. Phân tích các tình huống nảy sinh khi vận hành các doanh nghiệp và Đề xuất các giải pháp xử lý.
PLO3: Phát triển tư duy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng mềm và có năng lực học tập suốt đời.
PI3.1. Đề xuất ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi
PI3.2. Áp dụng kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian 1 cách hiệu quả trong công việc
PI3.3. Phát triển năng lực học tập suốt đời.
PLO4: Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh.
PI4.1. Sử dụng được Ngoại ngữ để trình bày các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh.
PI4.2: Diễn giải tài liệu chuyên ngành.
PLO5: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa ứng dụng, công cụ thống kê để phục vụ hoạt động kinh doanh;
PI5.1. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
PI5.2. Thiết kế được các ấn phẩm và sử dụng thành thạo các công cụ thống kê phục vụ hoạt động kinh doanh
* Chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử
PLO6A: Vận dụng kiến thức chuyên sâu về thương mại điện tử để giải quyết được những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp;
PI6.1A: Vận dụng được các quy trình quản lý, kinh doanh trong Thương mại điện tử.
PI6.2A: Giải quyết được những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng các kiến thức về thương mại điện tử.
PLO7A: Thiết kế, vận hành và quản trị website thương mại điện tử và triển khai các hoạt động tác nghiệp trong thương mại điện tử
PI7.1A: Có khả năng thiết kế, vận hành và quản trị website thương mại điện tử;
PI7.2A: Xây dựng và triển khai các hoạt động tác nghiệp trong thương mại điện tử;

IV. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học

Cơ hội việc làm
• Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước;
• Bộ phận quản trị chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử, quản trị dự án TMĐT, quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp ứng dụng TMĐT, quản trị hoạt động tác nghiệp TMĐT;
• Bộ phận quản trị hệ thống thanh toán điện tử; bộ phận marketing thương mại điện tử; Bộ phận chăm sóc fanpage trên mạng xã hội;
• Bộ phận quản trị quan hệ khách hàng; bộ phận chăm sóc và hỗ trợ khách hàng điện tử; Bộ phận cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ;
• Khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp TMĐT;
• Trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh hay chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo...
Khả năng học tập sau đại học
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình thạc sỹ và tiến sĩ trong và ngoài nước.

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh của VKU, mời thí sinh và phụ huynh liên lạc trực tiếp

Thông tin Tuyển sinh 2024

1500 Chỉ tiêu
16 Ngành/Chuyên ngành
5 Phương thức tuyển sinh
100% Sinh viên có việc làm khi ra trường

Trải nghiệm Sinh viên VKU

TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VỀ ĐÀO TẠO,
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ CỦA MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC